Mediació de conflictes a Reus

Perquè el diàleg és la base de l'enteniment

Parlem?

"Per què apostar-ho tot per guanyar o perdre quan és possible guanyar sempre? Win-Win"

És un procés legal pel qual un o diversos professionals, independents, neutrals i imparcials, ajuden a altres a trobar solucions per resoldre les seves divergències, evitant haver d'acudir als jutjats per resoldre el conflicte sorgit. Els acords assolits en mediació un cop elevats a escriptura pública tenen exactament la mateixa força vinculant que una Sentència i així se'ls reconeix.

Deixeu-vos guiar per mediadors especialistes en la resolució de conflictes

Mediació de Conflictes a Reus

QUINS AVANTATGES TÉ?

Amb aquest procediment de resolució alternativa de conflictes, les parts disposen d'una eina àgil i econòmica per arribar a acords.

01.

Procediment confidencial i voluntari

És un procediment confidencial i voluntari que afavoreix la comunicació, el diàleg i el consens i que ofereix solucions personalitzades adaptades a les necessitats de les parts en conflicte.

02.

Les parts es troben en una posició d'igualtat

Les parts es troben en una posició d'igualtat i es prevenen conflictes futurs: en ser les parts les que aconsegueixen la solució per a l'acord, hi ha un major compromís de les mateixes respecte del seu compliment.

03.

Els mediats no han de ser experts en res

Els mediats no han de ser experts en res, només tenir voluntat per voler solucionar el conflicte, seran els mediadors els que estableixin de forma consensuada les regles i les pautes amb els mediats i els que recorrin a pèrits i tècnics quan sigui necessària la seva intervenció segons el cas a tractar.

QUIN ÉS EL COST DEL SERVEI DE MEDIACIÓ

És molt més econòmic que un procediment judicial en el qual es corre el risc d'haver d'abonar els honoraris d'advocats propis i dels aliens i altres intervinents (pèrits etc.), si el jutge imposa les costes.

En la mediació les parts que intervenen satisfan els honoraris del servei per meitat així com dels pèrits que hagin d'intervenir, depenent de la complexitat i durada de la mediació. De forma aproximada una mediació pot durar unes 4 o 6 setmanes, un judici de mitjana dura un any sense comptar amb els recursos que el poden demorar fins a diversos anys, amb el cost econòmic i emocional que tot això comporta.

Té un conflicte?

Comenci a resoldre-ho avui mateix

dubtes sobre la aplicació de la mediación a les relacions

A QUINES RELACIONS ES POT APLICAR LA MEDIACIÓ?

No existeix el conflicte no mediable. Tot dependrà de la predisposició de les parts a aconseguir l'acord i a superar les seves pròpies barreres o limitacions. Els mediats han de plantejar-se si volen una solució real al seu conflicte o una sentència en un jutjat.

La mediació mercantil sorgeix com a procés a l'Escola de Negocis de Harvard allà pels anys 60, la qual cosa posa de manifest la gran importància que als Estats Units es dóna a aquesta tècnica alternativa de resolució de conflictes que, a més de garantir la confidencialitat, proporciona als mediats una resolució ràpida del conflicte, protegint els interessos mercantils en joc. A mode merament enunciatiu comprèn:

 • Àmbit mercantil i hipotecari
 • Contractes bancaris.
 • Contracte d'assegurances.
 • Compliments de contractes.
 • Relacions d'arrendaments de locals de negoci.
 • Responsabilitat civil.
 • Relacions entre clients i proveïdors.
 • Impagaments.
 • Relacions entre socis.
 • En fi, pràcticament a totes les relacions de negocis entre persones i empreses ... / ...

L'objectiu primordial de la mediació familiar és la protecció del vincle existent entre les parts. La medicació familiar no es dona només en situacions de crisi de parella, sinó que també guanya cada vegada més força la resolució dels conflictes entre els diferents membres de la família, com a manera de garantir una convivència pacífica, fonamentada en el respecte mutu.
Alguns dels avantatges de la Mediació Familiar són les següents:

 • L'evitació dels processos de separació o divorci.
 • Quan aquest és inevitable, fer el procés de divorci o separació més suau psicològica i emocionalment, tant per als cònjuges com per als fills.
 • Afavorir el benestar dels fills.
 • Que sigui la pròpia parella la que decideixi sobre els termes de la seva separació, i no sigui un tercer, un jutge o advocat.
 • Que les parts es comuniquin en un clima de col·laboració i respecte; que disminueixi la tensió.
 • Que els acords que es consensuen siguin duradors en el temps, evitant nous procediments judicials.
 • Un procediment més curt i més econòmic que el seguit en un jutjat.
 • Mantenir una via de diàleg oberta entre tots els membres de la família.
 • Conservar unes adequades relacions familiars amb altres membres de la família com a avis, cosins, etcètera.
 • Que encara que s’acabi el matrimoni, la família continua en la seva plena vigència.

Prevenir conflictes latents a l'escola, entre pares, alumnes i organitzacions de pares, donant una via de comunicació i resolució de conflictes.

És la que es dóna dins de les institucions públiques o privades, o empreses, entre els membres d'aquesta organització, per múltiples motius.

Aquests conflictes poden ser horitzontals (entre treballadors del mateix nivell) o verticals (entre directius i empleats), sent la mediació una eina útil per prevenir i resoldre les situacions que sorgeixen en la vida laboral. Amb l'ús de la mediació les organitzacions tindran importants beneficis, com ara estalvi per baixes laborals, entesa entre els equips de treball, etc.

És una important eina prevenir els conflictes que sorgeixen diàriament entre els professionals sanitaris i els malalts als quals atenen, podent solucionar sense haver de recórrer als tribunals, evitant situacions traumàtiques que repercuteixen en la qualitat de la sanitat.

Si té problemes per afrontar els seus pagaments ordinaris o als seus proveïdors

Si heu patit un accident de circulació, pot demanar a la Companyia asseguradora una Mediació per arribar a un acord sobre l'import de la indemnització que li pugui correspondre.

Conflictes entre les empreses i els treballadors derivats de les condicions laborals i salarials així com altres drets inherents com ara vacances, conciliar la vida laboral amb la familiar, etc.

EN RESUM, pràcticament en tots el àmbits de la vida, on hi ha conflictes diaris, podem ajudar-lo.

El seu conflicte té solució amb la mediació, i vostè ...

¿Vol una solució o una sentència?